Wat houdt het project Dunergie in?

Dunergie (Dunavie+duurzaamheid+energie) is het programma waarmee we ruim 3.000 van onze woningen duurzamer maken. We zijn in 2016 gestart met dit programma. Gemiddeld voor alle woningen streven we naar label B. Daarbij is globaal bepaald welke maatregelen er nodig zijn om deze energielabels te behalen. Bij deze maatregelen ligt de nadruk op isolatie en een zuinige verwarmingsinstallatie. Meestal kunnen bewoners daarbij ook kiezen voor zonnepanelen. 

Zonder huurverhoging
De verbeteringen vanuit het Dunergie-programma voert Dunavie bijna allemaal zonder huurverhoging uit. Alleen voor zonnepanelen betaalt u maandelijks extra huur. Maar die verdient u ook weer terug met de opbrengst van de panelen

Maatregelen 
De maatregelen die in Dunergie worden uitgevoerd verschillen per complex. Vaak worden één of meer van de volgende zaken uitgevoerd:
-    spouwmuurisolatie
-    dakisolatie
-    vloerisolatie
-    vervangen enkel glas door dubbel glas
-    vervangen gaskachels, moederhaarden en oude CV-ketels door een zuinig CV-ketel met hoog rendement
-    verbeteren kierdichting indien nodig
-    verbeteren ventilatie
-    plaatsen zonnepanelen (tegen huurverhoging)

We voeren in het Dunergie-programma alleen werkzaamheden uit die de duurzaamheid van de woning verbeteren. Per complex kiezen we de maatregelen die het meest nodig zijn, en die ook
economisch verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Soms combineren we het werk met ander onderhoud, maar dat is niet altijd mogelijk. 

Regels kosten tijd!
Vaak zit er wel een paar jaar tussen de eerste inspecties van de woningen en de uitvoering van de verbeteringen. We begrijpen dat huurders daar soms ongeduldig van worden, zeker als de woning dringend aan verbetering toe is. We doen ons best zo snel mogelijk te starten. Maar we hebben in de voorbereiding en uitvoering te maken met heel veel regels. Om daaraan te voldoen zijn tijdrovende inspecties nodig. Denk daarbij aan:

-    inspectie voor energielabels
-    inspectie voor asbest
-    inspectie voor beschermde dieren

Het vaak verplichte onderzoek voor de energielabels moet soms wel een paar jaar voor de start van de uitvoering uitgevoerd worden om aan alle regels te voldoen.

Om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming moeten we weten of er beschermde dieren in of nabij de woning aanwezig zijn. Daar zijn circa 6 inspectierondes van ecologen rond de woning voor nodig. Dit onderzoek moet minimaal 2 jaar voor de uitvoering van maatregelen plaatsvinden om op tijd een vergunning te kunnen krijgen.

Bij het voorbereiden van de werkzaamheden moeten we ook precies weten of er asbest aanwezig is in de onderdelen van de woningen waar we aan gaan werken. Meestal combineren we dit onderzoek met de opname voor de energielabels om de overlast voor de huurder zoveel mogelijk te beperken

Als al het onderzoek is uitgevoerd moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd. Ook dat kost veel tijd

Planning
Het kost ongeveer 7 jaar (van 2016 tot 2023) om het hele Dunergie-programma te voltooien. Dat komt doordat het over zoveel woningen gaat, de maatregelen vaak vrij ingrijpend zijn, en we te maken hebben met ingewikkelde regels rondom natuurbescherming, asbestverwijdering en energielabels. 

We bepalen elk najaar welke woningen er in het volgende kalenderjaar verbeterd worden in het Dunergie-programma. De betreffende woningen krijgen 3 tot 6 maanden voor de start van de werkzaamheden een aankondigingsbrief.

We zouden graag voor alle 3.000 woningen die verbeterd worden nu al duidelijkheid geven over het moment waarop de werkzaamheden starten. Helaas is dat niet mogelijk, omdat bijvoorbeeld een natuurvergunning onverwacht niet wordt afgegeven, er ergens onverwacht asbest wordt ontdekt of er ergens een CV-ketel het begeeft waardoor een ander complex voorrang moet krijgen. Met het plannen per jaar kunnen we alle woningen toch mooi op tijd informeren over de start van de werkzaamheden, en tegelijkertijd redelijk zeker zijn dat de planning ook ongeveer gehaald wordt.

Welke woningen komen in aanmerking
De woningen die voor verbetering in het Dunergie-programma zijn geselecteerd, zijn meestal gebouwd voor 1980 en dus niet of nauwelijks geïsoleerd. Oudere woningen die al een keer geïsoleerd zijn vallen meestal niet meer onder het Dunergie-programma.

Woningen waar we de komende jaren willen onderzoeken of een grote renovatie of misschien zelfs vervanging door nieuwe woningen nodig is, zijn buiten het programma gehouden. Deze eventuele renovatie of vervanging speelt waarschijnlijk niet op hele korte termijn, maar bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar vanaf  nu, en ook dat is nog niet zeker. Dus woningen buiten het Dunergie-programma worden niet automatisch op korte termijn gerenoveerd of vervangen!

Vragen
Heeft u nog vragen over duurzaamheid? Neem contact met ons op

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden