Samenwerken om snel meer woningen te bouwen!

Publicatiedatum: 18-09-2020

Samenwerking is nodig om voldoende woningen voor de juiste doelgroep te kunnen bouwen in Katwijk. Daarom slaan elf partijen die op de Katwijkse woningmarkt een rol hebben als overheid, ontwikkelaar, bouwer of makelaar de handen ineen. Op vrijdag 18 september ondertekenden Dunavie ook deze samenwerkingsovereenkomst.

De partners op de Katwijkse woningmarkt maken samen afspraken die ervoor zorgen dat er snelheid gemaakt kan worden met het bouwen van die woningen waar de grootste behoefte aan is. Op deze manier geven zij gezamenlijk uitvoering aan de woonagenda van de gemeente Katwijk. Het doel is om beter zicht te krijgen op ontwikkelingen en op de veranderende markt en om samen belemmeringen op te kunnen lossen die planontwikkeling in de weg kunnen staan.

Samenwerkingspartners
Omdat publieke en private belangen samenkomen bij de bouw van nieuwe wijken, werken overheid en markt nauw samen. Het convenant is ondertekend door Bouwfonds Property Development (BPD), Dunavie, gemeente Katwijk, KBM, Kooitje Makelaars, De Lange - van der Plas, De Leeuw Makelaars, Van der Meer Makelaars, Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen, De Raad Bouw en Van Rhijn Bouw.

Samenwerkingstafel
In het kader van de uitvoering van de Woonagenda 2020-2024 is een Samenwerkingstafel Woningbouw ingericht met alle partijen. Deze samenwerkingstafel  stemt de plannen van alle partners op elkaar af en bekijkt of ze voldoende aansluiten bij de ambities die in de Katwijkse woonagenda zijn geformuleerd. Toetsingskaders zijn onder andere of het plan een evenwichtige verdeling tussen betaalbare en duurdere woningen kent, het plan bijdraagt aan de gewenste diversiteit in woonmilieus en of de woningen levensloopgeschikt, duurzaam en van hoge kwaliteit zijn. Het streven is om ieder najaar de voortgang van het woningbouwprogramma, de onderliggende projecten en de samenwerking te evalueren.

Bestuurder Roland Marx: “We zijn blij dat Dunavie op deze manier in gesprek is met alle partijen. Samen kunnen we nu echt snelle stappen maken, om de woningnood aan te pakken".

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden